Autorskie arkusze maturalne z chemii

 

Propozycje zadań maturalnych z chemii, które się w tym dziale znajdują przygotowałam z myślą o uczniach, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w nowej formule.

Przygotowane przeze mnie arkusze zawierają zadania zróżnicowane pod względem poziomu trudności. Niektóre z nich wykraczają poza treści programu nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej.

Przerabiam wszystkie działy – nie omijam niczego (elektrochemia, termochemia – wszystkie problemy).

Dominują przede wszystkim zadania otwarte, które wymagają analitycznego myślenia, projektowania doświadczeń i analizy wyników przedstawionych na wykresach.

Moje autorskie arkusze maturalne zawierają wieloetapowe i nietypowe zadania obliczeniowe, zadania łączące ze sobą kilka działów oraz projektowanie doświadczeń.

Zależy mi na tym by moi uczniowie wykształtowali takie umiejętności jak:

  • rozumowanie,
  • argumentowanie,
  • wnioskowanie,
  • wykorzystanie matematyki do opisu i analizy zjawisk chemicznych

Wyniki matur moich uczniów potwierdzają, że zaproponowane przeze mnie arkusze diagnostyczne i próbne maturalne są świetnym materiałem szkoleniowym dla uczniów marzących o studiach medycznych.

Arkusze, które będę tutaj zamieszczone są kodowane i dostępne tylko dla moich uczniów.
Dla zainteresowanych spoza kursu będzie możliwość kupienia arkuszy w niedalekiej przyszłości.

Każdy uczeń uczęszczający do mnie na zajęcia napisze na przełomie marca i kwietnia kilka matur próbnych (z różnych źródeł, w tym także mojego autorstwa) w celu oceny przygotowania ucznia do egzaminu majowego. Sprawdziany takie ułatwią sprawdzenie wiedzy i umiejętności, wykrycie zakresu wiedzy, która wymaga powtórek i co najważniejsze oswojenie się z formułą egzaminu.

Arkusze maturalne zostały nagrodzone w III edycji konkursu “Laur Eksperta”.

 

ARKUSZE EDYCJA 2019 / 2020

Kinetyka i statyka – część II

ARKUSZE EDYCJA 2018/2019

Arkusz diagnostyczny IV

Arkusz diagnostyczny – VIII – chemia nieorganiczna i organiczna

M A T U R A   P R Ó B N A   Z    C H E M I I – ferie 2019

Próbna matura z chemii – ferie 2019

Arkusz diagnostyczny dla klas II – czerwiec 2019

Arkusz dla klas II – Lipiec 2019

 Obliczenia chemiczne                                                NOWY !!!!!

Kinetyka i statyka chemiczna                                  NOWY !!!!!

Obliczenia chemiczne

arkusz diagnostyczny z chemii dla klas II – kwiecień 2018

ARKUSZE EDYCJA 2017/2018

Arkusz diagnostyczny dla klas II – kwiecień 2017

Wakacyjny arkusz diagnostyczny z chemii – lipiec – klasa II

MATURY PRÓBNE Z CHEMII – 2017

próbna matura z chemii – styczeń 2017

próbna matura z chemii – luty 2017

MATURY PRÓBNE Z CHEMII – 2016

Matura próbna – wrzesień2016

próbna matura z chemii – listopad 2016

próbna matura z chemii – grudzień 2016

ChemFiz – matura próbna – marzec 2016