Autorskie arkusze maturalne z chemii

 

Propozycje zadań maturalnych z chemii, które się w tym dziale znajdują przygotowałam z myślą o uczniach, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w nowej formule.

Przygotowane przeze mnie arkusze zawierają zadania zróżnicowane pod względem poziomu trudności. Niektóre z nich wykraczają poza treści programu nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej.

Przerabiam wszystkie działy – nie omijam niczego (elektrochemia, termochemia – wszystkie problemy).

Dominują przede wszystkim zadania otwarte, które wymagają analitycznego myślenia, projektowania doświadczeń i analizy wyników przedstawionych na wykresach.

Moje autorskie arkusze maturalne zawierają wieloetapowe i nietypowe zadania obliczeniowe, zadania łączące ze sobą kilka działów oraz projektowanie doświadczeń.

Zależy mi na tym by moi uczniowie wykształtowali takie umiejętności jak:

  • rozumowanie,
  • argumentowanie,
  • wnioskowanie,
  • wykorzystanie matematyki do opisu i analizy zjawisk chemicznych

Wyniki matur moich uczniów potwierdzają, że zaproponowane przeze mnie arkusze diagnostyczne i próbne maturalne są świetnym materiałem szkoleniowym dla uczniów marzących o studiach medycznych.

Arkusze, które będę tutaj zamieszczone są kodowane i dostępne tylko dla moich uczniów.
Dla zainteresowanych spoza kursu będzie możliwość kupienia arkuszy w niedalekiej przyszłości.

Każdy uczeń uczęszczający do mnie na zajęcia napisze na przełomie marca i kwietnia kilka matur próbnych (z różnych źródeł, w tym także mojego autorstwa) w celu oceny przygotowania ucznia do egzaminu majowego. Sprawdziany takie ułatwią sprawdzenie wiedzy i umiejętności, wykrycie zakresu wiedzy, która wymaga powtórek i co najważniejsze oswojenie się z formułą egzaminu. Arkusze maturalne zostały nagrodzone w III edycji konkursu “Laur Eksperta”.
Większość arkuszy przedstawiłam w zakładce produkty ChemFiz.