Autorskie arkusze maturalne z fizyki

W tej zakładce znajdziecie moje autorskie arkusze i matury próbne z fizyki.

Osoby chcące uczyć się ze mną  fizyki muszą mieć przynajmniej ocenę dobrą z matematyki !!!