Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

ChemFiz – kursy przygotowawcze do matury z chemii i fizyki Ewa Janyszka-Rozkosz
59-300 Lubin,
ul. Wierzbowa 45/10
NIP 6922368071
REGON: 022475281
tel. 538-191-941
email:ejrozkosz@gmail.com

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z w/w administratorem.

Jakie dane zbieramy?

 • Adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa szkoły, profil klasy, klasa. Dane te są zbierane, ponieważ chcą Państwo skontaktować się z nami, lub wyrażają Państwo chęć zapisania się na zajęcia.
 • W procesie badania statystyki odwiedzin gromadzone są dane adresów IP, lecz są one maskowane, uniemożliwiając identyfikację konkretnego adresu i osoby. W tym samym procesie gromadzone są informacje o rodzaju przeglądarki używanej przez klienta, rozdzielczości ekranu, albo w jaki sposób klient trafił na stronę www.chemfiz.com
 • Serwer www na którym zainstalowana jest strona www.chemifiz.com może gromadzić w tzw. logach serwerowych informacje o adresie IP z jakiego wysłano zapytanie.
 • Adres IP.

Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych.

Dane klientów przetwarzane są w następujących celach:

 • Kontaktowanie się z Państwem – wypełniając formularz kontaktowy podajecie Państwo swoje dane i te dane trafiają na naszą skrzynkę mailową a następnie są używane do kontaktowania się z Państwem, przede wszystkim odpowiedzi na wysłane do nas zapytanie;
 • Realizacja procesu szkoleniowego;
 • W celach podatkowych i rachunkowych (na przykład wystawienie faktury VAT);
 • Statystyki odwiedzin. Monitorujemy anonimową aktywność użytkowników naszej strony, badając ilość odwiedzających, oraz jakiego rodzaju przeglądarki, czy rozdzielczości ekranu używają a także skąd do nas trafiają. Dzieje się to za pomocą wtyczki na stronie internetowej, która automatycznie zapisuje w/w parametry w bazie danych na serwerze. Ważne jest to, że dane te są anonimowe, ponieważ maskowany jest adres IP, który jest jedynym śladem mogącym służyć celom zidentyfikowania odwiedzającego;
 • Poprzez automatyczne zapisywanie logów serwera www operatora hostingowego. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ale mogą służyć do ich zlokalizowania za pomocą adresu IP.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”); Więcej szczegółów znajduje się poniżej w akapicie „pliki cookies”.
 • W celach zwiększenia bezpieczeństwa sprawdzany jest adres IP osoby która odwiedza stronę. Zwłaszcza stronę logowania i podejmuje próbę zalogowania. Notoryczne próby wpisywania błędnych danych powodują odcięcie po IP użytkownika. Dane te są również anonimizowane zatem nie przechowujemy adresów IP w bazie danych.

Jak długo dane są przechowywane?

Przechowujemy dane na czas wykonywania usługi/kontaktowania się, oraz po jej zakończeniu do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych i/lub analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności. Czas maksymalny przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia ostatniej umowy.

Jakie macie Państwo prawa ?

Wszystkie dane jakie Państwo nam przekazujecie, przekazujecie dobrowolnie. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody.

Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, edytowania ich (poprawienia), sprostowania, usunięcia, przenoszenia, lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego jakim jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Chcąc zgłosić zmianę, lub odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy skorzystać z kontaktu mailowego podając w treści jakiej zmiany Państwo oczekujecie.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane udostępniane są:

 • firmie Google jako operatorowi poczty Gmail
 • firmie hostingowej przechowującej stronę (Cyber Folks).

Pliki cookies

Strona www.chemfiz.com zwana niżej Serwisem korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa komputerze i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • emitowanie komunikatu o ciasteczkach i wyrażnowej zgody (ciasteczka niezbędne do funkcjonowania witryny)
 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (w przypadku logowania administratora)

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.