Oferta

Jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej Wydziału Chemicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu nauczania fizyki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  we Wrocławiu w zakresie egzaminu maturalnego z chemii, egzaminu eksternistycznego z chemii w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz egzaminu eksternistycznego z chemii w zasadniczej szkole zawodowej ( Nr ewid. 836200354 ).

Wymagam od uczniów zaangażowania.
Nie ukrywam, że zajęcia są tylko dla bardzo dobrych  uczniów chcących  uzyskać wynik powyżej 90%, niebojących się trudnych i skomplikowanych zadań. 
Kurs rozpoczyna się od materiału klasy I.
Kurs jest kursem przygotowawczym do matury a nie kursem wyrównawczym !!!! Przychodząc do mnie na zajęcia trzeba mieć dobrze przyswojoną wiedzę ze szkoły podstawowej.
Uczeń ma obowiązek pracować systematycznie.

Od kilku lat tworzę własne materiały dydaktyczne  w oparciu o bardzo popularne pozycje anglojęzyczne.
Dzięki temu mój kurs jest wyjątkowy, o specyficznym poziomie trudności, gwarantujący  bardzo dobre zdanie matury.

Co roku moi uczniowie uzyskują bardzo wysokie noty  z matury ( powyżej 85% ). Najwyższy osiągnięty wynik to 100 % .
Takie rezultaty  to efekt  wytrwałości oraz ciężkiej i systematycznej  pracy od pierwszej klasy liceum oraz bardzo dobrze dobranego programu zajęć.

Zapraszam również uczniów chcących poprawić swój wynik maturalny. Zaznaczam, że mogą być to jedynie osoby, które napisały maturę na co najmniej 45%. 

Jeśli chcesz świetnie się przygotować do matury ta oferta jest właśnie dla Ciebie.
Nasz cel to 100 % na maturze !!!

Rzeczy którymi się nie zajmuję:

 • Nie piszę prac magisterskich
 • Nie opracowuję sprawozdań
 • Nie robię żadnych projektów uczniowskich
 • Nie przyjmuję uczniów liczących na przedyktowanie książki
 • Nie wysyłam zadań  na sprawdziany czy kolokwia
 • Nie pracuję z uczniami szkół podstawowych
 • Nie udzielam pomocy doraźnej
 • Nie pracuję z osobami, które chcą sobie zdać maturę ” tak o “
 • Nie pomagam w sprawdzianach na lekcjach zdalnych !!!!

Zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanej sali . Możliwość zajęć w grupach trzyosobowych i parach.

Minimalne wymagania co do ucznia:

 • bardzo dobrze opanowany materiał dydaktyczny ze szkoły podstawowej !!!Warunkiem przyjęcia na kurs jest napisanie testu po podstawówce na co najmniej 50 % !!! 
 • czytanie ze zrozumieniem
 • pisanie ze zrozumieniem
 • słuchanie ze zrozumieniem
 • obsługa prostego kalkulatora / posiadanie kalkulatora naukowego
 • poczta elektroniczna
 • dobra znajomość matematyki ( nie pracuję z uczniami, którzy mają ocenę niższą niż  dobrą !!! )
 • odrabianie zadań domowych !!!!!!!! ( uczeń, który nie będzie pracować systematycznie zostanie wyrzucony z kursu )
 • systematyczne oddawanie arkuszy