Wyniki matur

Najlepsze wyniki  matur moich uczniów

CZERWIEC 2020 

CHEMIA95 %, 93 % , 92% , 87% , 75 % , 72 %  
FIZYKA :   93% ,68 % , 80%

 M A J 2019

CHEMIA: 90% , 87%, 85%,  82% ( 2 osoby ), 80% ( 3 osoby)

(Średnia krajowa wg CKE)  – 42%

FIZYKA: 65%,  62%,  50% 

M A J 2018

CHEMIA: 92%, 87%, 85%, 82%, 80%

FIZYKA: 60%

M A J 2017

CHEMIA: 95%, 87%, 85%, 80%

FIZYKA: 70%

M A J 2016

CHEMIA: 92%, 87%, 85%, 80%

FIZYKA: 75%

M A J 2015

CHEMIA: !!! 100 % !!! , 98%, 95%