Wyniki matur

Najlepsze wyniki  matur moich uczniów :

MAJ 2022

CHEMIA: 93%,  80%,  77% ( 2 osoby ), 73% , 65% ( 2 osoby ),  63%

FIZYKA: 85%, 80%, 65% , 55%

MATEMATYKA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – 100 % 

MAJ 2021

CHEMIA: 83%, 75% (2 osoby), 72%  (2 osoby)
FIZYKA: 82%, 75%, 70%, 62%, 52% (2 osoby)

CZERWIEC 2020 

CHEMIA95 %, 93 %, 92% , 87%, 75 %, 72 %  
FIZYKA :   93%, 68 %, 80%

 M A J 2019

CHEMIA: 90% , 87%, 85%,  82% ( 2 osoby ), 80% ( 3 osoby)

(Średnia krajowa wg CKE)  – 42%

FIZYKA: 65%, 62%, 50% 

M A J 2018

CHEMIA: 92%, 87%, 85%, 82%, 80%

FIZYKA: 60%

M A J 2017

CHEMIA: 95%, 87%, 85%, 80%

FIZYKA: 70%

M A J 2016

CHEMIA: 92%, 87%, 85%, 80%

FIZYKA: 75%

M A J 2015

CHEMIA: !!! 100 % !!! , 98%, 95%