Autorskie arkusze maturalne z fizyki

W tej zakładce znajdziecie moje autorskie arkusze i matury próbne z fizyki.

Osoby chcące uczyć się ze mną  fizyki muszą mieć przynajmniej ocenę dobrą z matematyki !!!

Arkusze zostały nagrodzone w III edycji konkursu “Laur Eksperta”

fizyka matura próbna- kwiecień 2017

I arkusz diagnostyczny z fizyki

II arkusz diagnostyczny z fizyki

III arkusz diagnostyczny z fizyki

IV arkusz diagnostyczny z fizyki – część I – kinematyka – zjawiska termodynamiczne

Arkusz diagnostyczny z fizyki – zadania powtórkowe do matury styczeń 2018